Pravidla hraní na serveru StarWarsy.czHlavní pravidlo platí za jakýchkoli okolnosti, hlavně se bav !
Přeji mega zábavu s touto skvělou hrou


Pravidla se mohou kdykoli změnit. Na tuto skutečnost budete upozorněni na fóru v sekci Aktuality. Také v novinkách serveru

zluty-mec-jedi Dobrovolnou registrací a hraním na serveru hráč čestně prohlašuje, že vyjadřuje souhlas se vším níže uvedeným a že se tato pravidla zavazuje znát a dodržovat.

zluty-mec-jedi Neznalost pravidel neomlouvá!

zluty-mec-jedi GM je nejvyšší autoritou ve hře. Jeho rozhodnutí může změnit pouze Administrátor.

zluty-mec-jedi Nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu věcí ve hře. GM nenahrazují ztracené předměty a zkušenosti ani v případě, že zmizely chybou scriptů, emulátoru, či jinou.

zluty-mec-jedi Hraní na serveru StarWarsy je zdarma a její provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé jejím využíváním nebo její nedostupností/nefunkčností. Provozovatel neposkytuje žádné záruky ohledně chodu služby. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za případnou morální či psychickou újmu na zdraví.

zluty-mec-jedi Je přikázáno dodržování zákonů České a Slovenské republiky a též dodržování morálních pravidel (je zakázáno protizákonné a rasistické chování).

zluty-mec-jedi Je zakázáno vydávat se za Game Mastera, snažit se získat Login / Pass od hráče. GM po Vás nikdy tyto údaje chtít nebude!

zluty-mec-jedi Pokud GM není k dispozici, použijte funkci Email přímo ve hře. Posílejte jej na hráče Imhotep, nebo využijte fórum

zluty-mec-jedi GM nepodporuje výměnu postav mezi hráči. Vlastníkem postavy je hráč s platným registračním mailem. Neřeší se také hacknutí účtu, či vykradení postavy vlastní vinou vlastníka účtu.

OBECNÁ PRAVIDLA

C3PO Droid

HERNÍ PRAVIDLA

zluty-mec-jedi Je přísně zakázáno zneužívání herních chyb – bugů (chybných nastavení, ekonomiky, zřejmých chyb emulátoru aj.) i jejich šíření. Kdokoliv bude přistižen při zneužívání jakýchkoliv chyb v ekonomice hry i herním systému vůbec, bude přísně potrestán.

zluty-mec-jedi V případě nalezení jakékoliv herní chyby, je nutné tuto co nejdříve nahlásit na fórum do sekce bugů a chyb V případě, že se jedna o chybu zneužitelnou dalšími hráči, nebudeš pokoušet vůli ostatních a chybu nahlásíš soukromě např emailem na postavu Imhotep

zluty-mec-jedi Každý hráč je povinen nahlásit bude-li vědět o překračování pravidel.

zluty-mec-jedi Tresty jsou individuální a určuje jej GM na základě závažnosti přestupku

zluty-mec-jedi Jsou zakázány programové úpravy (hacky) herního klienta a změny v souborech,  stejně tak i použití jakýchkoli externích „pomocných“ programů (botů), do této kategorie nepatří Multiboxing, který je na serveru tolerován. Nejsou povoleny jakékoliv automatizační nástroje, kromě těch, které nabízí hra (makra ve hře)

zluty-mec-jedi Ve hře dodržujte obecná pravidla slušného chování. Vulgarita je tolerována jen do určité míry.

zluty-mec-jedi Jména postav a guild nesmí obsahovat vulgární výrazy, ani rasistický, náboženský, nebo jinak nevhodný podtext. Taktéž nesmějí být nesmyslné a je zakázáno záměrně zaměňovat podobná písmena.

zluty-mec-jedi Při posílání screenů ze hry je nutný váš komentář případně popis/zvýraznění, situace, kterou chcete popsat.

zluty-mec-jediPovolil jsem na zkoušku stavění v NPC městech pro větší svobodu. Je přísně zakázáno stavět nemovitosti v NPC městech, které by kolidovaly s nějakým dalším objektem (NPC, budova, stanice atd.), nebo zabránili v průchodu kamkoliv. Trestem bude smazání nemovitosti bez upozornění a bez možnosti náhrady.

zluty-mec-jedi Sledujte pečlivě fórum a přispívejte vašimi postřehy a názory.

Hráč je povinen sledovat sekci pravidel, nejlépe před každým vstupem do hry. V pravidlech mohou být důležitá oznámení a místní nebo časově omezené úpravy pravidel, bez jejichž znalosti se můžete ve hře dopouštět prohřešků konáním jinak normálních činností.